Thống kê
Hôm nay : 81
Tháng 02 : 7.931
Năm 2020 : 19.098
Bài dự thi tìm hiểu "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"

Bài dự thi tìm hiểu "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào"

Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu "Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào" do Đảng ủy phường Quang Trung phát động. Chi bộ trường mầm non Quang Trung đã có bài dự thi với chuyên đề:​ Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào- Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Ý nghĩa và tầm quan trọng ...
Nghị quyết - Kế hoạch hoạt động chi bộ năm 2016

Nghị quyết - Kế hoạch hoạt động chi bộ năm 2016

NGHỊ QUYẾT CHI BỘ Về lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2016 Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Hội nghị BCH đảng bộ phường Quang Trung về lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2016; Căn cứ tình hình thực tế của chi bộ mầm non, Cấp ủy ...