Thống kê
Hôm nay : 27
Tháng 12 : 2.923
Năm 2020 : 146.092
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 6,7,8 - Năm 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 6,7,8 - Năm 2017

1. Phối hợp với chuyên môn tổ chức Tổng kết năm học, Tổng kết công tác công đoàn tại các đơn vị, thực hiện nghiêm túc quy trình bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng các danh hiệu tập thể, cá nhân năm học 2016 – 2017. 2. Hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo các phong trào thi đua các cuộc vận động tại đơn vị. ...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 02 – 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 02 – 2017

Chủ đề: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3-2 I. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 1. Dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách. Thực hiện nghiêm túc các hoạt động chuyên môn, đảm bảo công tác vệ sinh trường, lớp khi nghỉ tết, an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ. 2. Tổ chức “Bé vui hội xuân” năm ...
Kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 02 – 2017

Kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 02 – 2017

Chủ đề: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3-2 I. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 1. Dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách. Thực hiện nghiêm túc các hoạt động chuyên môn, đảm bảo công tác vệ sinh trường, lớp khi nghỉ tết, an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ. 2. Tổ chức “Bé vui hội xuân” năm ...
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 01 – 2017

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 01 – 2017

I. CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 1. Dự giờ kiểm tra HSSS. Thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn. 2. Phát động thi đua có nhiều giờ dạy giỏi lấy thành tích chào mừng ngày học sinh sinh viên toàn quốc (9/1). 3. Thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về thể chất và tinh ...