Thống kê
Hôm nay : 152
Tháng 03 : 6.356
Năm 2020 : 27.718
HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN BAN CHI ỦY VÀ BẦU CHỨC DANH BÍ THƯ CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG

HỘI NGHỊ KIỆN TOÀN BAN CHI ỦY VÀ BẦU CHỨC DANH BÍ THƯ CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG

Thực hiện thông báo số: 59 – TB/ĐU của Đảng ủy phường Quang Trung về coog tác cán bộ chi bộ. Chiều ngày 21 tháng 5 năm 2019 chi bộ trường mầm non Quang Trung tổ chức hội nghị chi bộ lấy phiếu tín nhiệm kiện toàn chức danh Bí thư chi bộ và chi ủy viên của chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.Đến dự và chỉ ...
LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN NĂM 2019

LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN NĂM 2019

Nhằm thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2019, chào mừng ngày Quốc tế lao động 1-5, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019. Ngày 24,25,26/4/2019 Liên đoàn lao động Thành phố Thái Nguyên đã tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng công nhân, viên chức lao động Thành Phố Thái Nguyên năm 2019.
TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA  KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG; CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH; THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ QUAN, TRƯỜNG HỌC; THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG NĂM HỌC 2017 – 2018

TRƯỜNG MẦM NON QUANG TRUNG ĐÓN ĐOÀN KIỂM TRA KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG; CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH; THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ QUAN, TRƯỜNG HỌC; THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG NĂM HỌC 2017 – 2018

Thực hiện công văn số 399/SGDĐT-VP ngày 27/3/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên về việc kiểm tra công tác thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ, các cuộc vận động trong ngành.